จินตคณิต คือ อะไร?

ทำไมต้องมีจินตคณิต

การคิดเลข เป็นก้าวแรกที่สำคัญของการเรียนคณิตศาสตร์  แต่ปัญหาเด็กคิดเลขไม่ค่อยคล่อง ไปจนถึงคิดเลขไม่ค่อยได้  ก็คงยังพบเป็นปัญหาใหญ่ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมและสืบเนื่องไปถึงชั้นมัธยม  และดูเหมือนจะรุนแรงเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตเสียอีก โรงเรียนต่างๆ ก็ได้จัดทำแบบฝึกหัดคิดเลขเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเรียกว่าให้ทำกันเกือบทุกวันเพื่อให้เด็กได้ฝึกทำ ด้วยมุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ดูเหมือนผลที่ได้ก็ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากนัก

จากการสำรวจพบว่า เด็กที่ไม่ชอบคิดเลข ไม่สนุกกับการคิดเลข ก็จะขาดความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์  ไปจนถึงไม่ชอบเรียน สมองปิดกั้นการเรียนคณิตศาสตร์ โดยปริยาย ส่งผลให้เด็กปิดกั้นโอกาสในการพัฒนาการเรียนรู้ของตัวเองจากศาสตร์ที่สำคัญนี้     

การคิดคำนวณ บวก ลบ จัดได้ว่าเป็นพื้นฐานขั้นแรกของคำนวณ

 

ดังนั้นหากเราทำพื้นฐานการบวก ลบ ให้ดี  ให้เด็กรู้สึกสนุกกับการคิดเลข เด็กๆ ก็จะเกิดความมั่นใจ ซึ่งก็จะส่งไปถึงการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในขั้นต่อๆไป

แต่ด้วยรูปแบบที่จะนำพาเด็กๆ เข้าสู่การคิดคำนวณ บวก ลบ นั้น ก็ดูจะยังมีความไม่เชื่อมต่อกันที่จะส่งผลให้เด็กเกิดการคิดเลขที่คล่องแคล่วว่องไวได้  เรามาย้อนรอยอดีตการคิดเลขกัน 

โดยส่วนใหญ่ตั้งแต่สมัยวัยเด็กเล็ก พวกเราคงเคยผ่าน การสอนการบวก ลบ เลข โดยผ่านสื่อสิ่งของแทนจำนวนนับทีละ แล้วให้เด็กนับเพื่อนำเข้าสู่การเชื่อมโยงเครื่องหมายการ บวก และ ลบ   

เช่น มีของ 2 กอง  ถ้าต้องการบวก  ก็ให้ เด็กๆ นับของ2กองนั้นรวมกัน    

ถ้าต้องการลบ ก็ให้เอาของออกจากกองที่ตั้งไว้ตามจำนวนที่ต้องการลบ แล้วให้เด็กนับของที่เหลือ    

จากนั้นก็ขยายผลสู่ การให้นิ้วมาเป็นตัวแทนสิ่งของ นับแทนค่า ทีละ 1      1 นิ้ว  คือ 1    5 นิ้ว คือ 5    10 นิ้ว คือ 10    แล้วก็พาเข้าสู่การนำไปใช้ บวก ลบ  จำนวน

ตย.  วิธีคิด  เช่น

 • 9+5   ให้เอาเลขมากไว้ในใจ  แล้วชูนิ้วมา 5 นิ้ว   แล้วนับต่อ5นิ้วนั้น ต่อจาก  9    คือ  10  11  12  13  14  คำตอบ คือ 14
 • 9-5   ให้ เอานิ้วมา 5  แล้วนับลด  จาก 9 ไป 5  คือ  8  7  6  5   4  คำตอบ คือ 4    

ซึ่งวัยเด็กหลายคนอาจคงเคยได้ยินว่า  นิ้วไม่พอ  หากเจอ  ตัวบวก ตัวลบ ที่มากกว่า 10  เช่น  21+14    หรือ  21-14   ซึ่งเด็กก็จะต้องฝึกใช้วิธีนับวนนิ้วต่อไป

แต่อย่างไรก็ตาม ด้วย วิธีการที่ให้นับเพิ่ม นับลด  ด้วยการใช้นิ้วมือแทนค่าทีละ 1  นี้   ก็ยังคงสร้างความสับสนให้เด็ก  ในการหาคำตอบอีก    เนื่องจากผู้สอนก็ยังมีวิธีการให้คิดต่างออกไป  แม้จะใช้นิ้วแทนค่าทีละ 1   เหมือนกัน

เช่น   

 • 9+5    ก็ให้นับนิ้วไปตามจำนวนที่บวก     ไม่ต้องชู 5 นิ้วก่อน    
 • หรือ   9-5     ก็ให้นับต่อจาก 5 ไปให้ถึง 9    แล้วดูว่าได้กี่นิ้ว  นั้นคือ คำตอบ

นอกจากนี้ยังมีวิธีอีก แต่ด้วยหลักการเดียวกัน  คือ  นับทีละ1    

ซึ่งด้วยความหลากหลายวิธีนี้ ปัญหาที่พบบ่อย  คือ  เด็กสับสัน  และ เกิดความผิดพลาด  ตั้งแต่การนับ  นับต่อผิด  นับลดผิด หรือตอนนี้ต้องนับต่อ หรือตอนนี้ต้องนับลด บางคนก็นับช้า  กว่าจะได้คำตอบ  ยิ่งเมื่อเจอเลขจำนวนมากขึ้นก็ยิ่งงง การคิดหาคำตอบก็ทำได้ช้าและเมื่อคิดหาคำตอบได้ช้า  ก็ส่งผลให้เกิดความติดขัดในการเรียนคณิตศาสตร์  เป็นปัญหาวนเวียนดังที่กล่าวมาในข้างต้น 

ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ผู้สอนจึงต่างพากันหาหนทางที่จะช่วยแก้ปัญหาขั้นแรกให้กับเด็กๆ นั่น คือ เรื่องของการคำนวณ บวก ลบ   

จินตคณิต คือ 

วิธีการหนึ่ง  ที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นแนวทางให้เด็กได้มีวิธีในการคิดหาคำตอบ ของ การบวก ลบ ตัวเลข  ได้แบบมีหลักการเป็นทิศทางเดียว     ซึ่งในการจะคิดคำนวณได้นั้น ต้องอาศัยอุปกรณ์เป็นตัวช่วย     ซึ่งโดยหลักๆ จะใช้ผ่านอุปกรณ์  2 แบบ คือ

 • หาคำตอบผ่านอุปกรณ์  ที่เรียกว่า ลูกคิด ญี่ปุ่น (Abacus)


 • หาคำตอบผ่านอุปกรณ์ที่เป็นมือของคน   คือ  นิ้วมือ 2 ข้าง  ( Finger)

โดยไม่ว่าจะใช้ผ่านอุปกรณ์ไหน  ก็มีพื้นฐานหลักการเดียวกัน    

หลักการของการคิดแบบจินตคณิต เป็นอย่างไร?

ในการคิดคำนวณด้วยวิธีการแบบจินตคณิตได้นั้น จะต้องทำความรู้จักหลักการแทนค่าจำนวนในอุปกรณ์ได้  โดยมีวิธีการดังนี้

 1. กำหนดให้มีการแทนค่าจำนวน คือ  ทีละ 1   และ   5   โดยจะมีการกำหนด หลักของจำนวนไว้ด้วย   
 • สำหรับอุปกรณ์ลูกคิด  จะมีการกำหนดสัญลักษณ์แทนค่าจำนวน ดังนี้      

โดยลูกคิดจะแทนค่าจำนวนได้เมื่อเม็ดลูกคิดเข้ามาติดไม้กั้น เช่น

 • สำหรับอุปกรณ์มือ 2 มือ  จะมีการกำหนดสัญลักษณ์ ดังนี้    

นิ้วโป้ง แทนค่า 5     นิ้วชี้  นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย  แทนค่า นิ้วละ 1     และกำหนดให้ มือขวาเป็นหลักหน่วย  มือซ้ายเป็นหลักสิบ

การแทนจำนวน คือ การปล่อยนิ้วออกจากกำมือ   เช่น

ซึ่งสำหรับสองมือ นั้น จะแทนจำนวน  ได้ถึง 99

 1. เมื่อทำความเข้าใจกับการแทนค่าจำนวนแล้ว   ก็จะสามารถทำการบวก ลบ  ได้  โดยในการคำนวณบวกลบ นั้นก็จะมีวิธีการที่ชัดเจน   ซึ่งสามารถติดตามได้ในตอนที่2   ว่า วิธีการคำนวณหาคำตอบการบวก ลบ ของจำนวน จะทำได้อย่างไร  ที่สามารถทำให้เกิดวิธีการที่จะมาช่วยให้เด็กๆ หาคำตอบได้อย่างง่ายๆ และ รวดเร็ว

 

จินตคณิตมีประโยชน์ อะไรอีกบ้างนอกจากการเป็นวิธีให้เด็กหาคำตอบการคำนวณ บวก ลบ?

หัวใจสำคัญอย่างหนึ่ง ของการออกแบบการคิดคำนวณแบบจินตคณิตนั้น คือ ต้องการให้สมองของเด็กได้รับการพัฒนาควบคู่กันทั้งสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา โดยคีย์สำคัญของการที่เด็กได้มาฝึกวิธีการคิดคำนวณแบบจินตคณิต  ก็คือ  การได้  ฝึกกระบวนการ  ตาดู  หูฟัง  สมองคิด  จิตจดจ่อ   ซึ่งจะเกิดขึ้นในขณะที่ครูผู้สอน  บอกโจทย์ตัวเลขให้เด็กๆ คิดหาคำตอบ    ในการฝึกสิ่งนี้จะทำให้กลไกการทำงานระบบสมองของเด็กได้รับการกระตุ้นสร้างพัฒนาการได้อย่างมาก พร้อมเป็นการทำให้เด็กๆ ได้รับการออกกำลังกายสมอง  พัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวา ส่งผลให้การทำงานของระบบสมองของเด็กนั้นมีศักยภาพดีขึ้น  ว่องไวขึ้น   

คิดเลขแบบจินตคณิตด้วยลูกคิด

จินตคณิตFinger Sense ฝึกสมองเด็ก ด้วยสองมือ

การคิดแบบจินตคณิตผ่านอุปกรณ์ลูกคิด และ นิ้วมือ สามารถหาคำตอบการคำนวณ บวก ลบ ได้เหมือนกัน แล้ว 2 อุปกรณ์นี้มีอะไรที่ต่างกัน?

ในการคิดหาคำตอบ บวก ลบ  จำนวน    ทั้งอุปกรณ์ลูกคิดและนิ้วมือใช้หลักการคิดหาคำตอบเหมือนกัน   แต่สองอุปกรณ์นี้ มีขั้นตอนที่ต่างกัน  ซึ่งก็ทำให้การส่งพลังของ 2 อุปกรณ์   นี้ได้รับผลแตกต่างกัน

การเรียนจินตคณิตผ่านอุปกรณ์ลูกคิด ในการเรียนจินตคณิตแบบใช้ลูกคิด   เด็กๆจะต้องเริ่มจากการฝึกดีดลูกคิดก่อน ซึ่งการดีดลูกคิดนี้ ส่วนใหญ่จะสร้างพื้นฐานการดีดโดยใช้  มือข้างที่ถนัด  และใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ ดีดเม็ดลูกคิด จากนั้นก็เรียนรู้วิธีการคิดหาคำตอบ (โดยเรื่องนี้จะไปลงรายละเอียดกันในตอนที่2) เมื่อดีดลูกคิดได้คล่อง  ถึงจะนำไปสู่การฝึกหาคำตอบแบบไม่ใช้ลูกคิดของจริง     โดยเด็กจะต้องสร้างภาพลูกคิดในสมอง    ซึ่งขั้นนี้  จะเรียกว่า  การจินตภาพจากตัวอย่างในคลิป จะเห็นเด็ก หาคำตอบได้โดยไม่ต้องใช้ลูกคิดจริงแต่จะใช้นิ้วมือ 2 นิ้ว   ซึ่งบางคนก็จะสามารถใช้มือเดียว    บางคนก็จะต้องใช้ 2 มือ  ช่วยกันจินตภาพ ในขั้นจินตภาพนี้ จะเป็นขั้นที่ต้องใช้พลังสมอง และพลังสมาธิ สูง มาก        ซึ่งจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ทำงานกับการสอนจินตคณิตมา 18 ปี    มีคลาสสอนเด็กกับจินตคณิตมาไม่ต่ำกว่า 30,000 คน    พบว่า  เด็กที่เรียนจินตคณิตด้วยการใช้ลูกคิดนั้นจะเข้าสู่พลังการจินตภาพได้อย่างมีความแตกต่างกันมากอย่าง   ไปจนถึงเด็กบางคนอาจจินตภาพไม่ได้เลยก็มี   หรือ ต้องใช้เวลาฝึกนานกว่าจะทำการจินตภาพได้      ทำให้การสอนจินตคณิตด้วยอุปกรณ์ลูกคิดนี้ ต้องใช้เวลาฝึกฝนนาน   กว่าจะได้ตอบโจทย์เรื่องการพัฒนาพลังสมอง 2 ซีก     

การเรียนจินตคณิตผ่านอุปกรณ์นิ้วมือ      ในการเรียนจินตคณิตแบบใช้นิ้วมือ 2 ข้าง   เมื่อเด็กๆ รู้จักการแทนค่าจำนวน ด้วยนิ้วมือ  2 ข้างแล้ว   สิ่งที่เด็กจะต้องฝึกคือ  การบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็ก คือ นิ้วมือทุกนิ้วทั้งมือซ้ายและมือขวาให้ปล่อยนิ้ว  เก็บนิ้ว ได้คล่องแคล่วขึ้น       ซึ่งด้วยกระบวนการคิดแบบจินตคณิตผ่านนิ้วมือ 2 ข้างนี้    ทำให้เด็กๆ ได้ฝึกสมองทั้ง  2 ซีก ได้ทันทีที่เรียน    สมองซีกซ้าย ควบคุมร่างกายด้านขวา   สมองซีกขวาควบคุมร่างกายด้านซ้าย    และที่สำคัญ  เด็กได้ฝึกใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก   ซึ่งกล้ามเนื้อมัดเล็กนั้นทำงานสัมพันธ์กับระบบประสาท   ที่ช่วยส่งผลให้เด็กมีสติปัญญาที่ฉับไว ขึ้น     อีกทั้งการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กยังช่วยส่งผลในเรื่องของเขียนให้ดีขึ้นได้อีกด้วย    ด้วยการคิดคำนวณแบบจินตคณิตผ่านนิ้วมือ 2 ข้าง นี้  เด็กๆจะทำได้ง่ายและสามารถนำการคิดวิธีนี้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างรวดเร็ว

ตารางเปรียบเทียบของวิธีการคำนวณแบบจินตคณิต ผ่านลูกคิด กับ ผ่านนิ้วมือ

สมัครเรียนด่วน! (ก่อนที่นั่งเต็ม)

 ติดต่อทดลองเรียนได้ที่

❤️ ขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจ "สถาบันพลังปัญญา" ให้ดูแลลูกๆ นะคะ ❤️

ศิริรัตน์ บัณฑิตขจร
ศิริรัตน์ บัณฑิตขจร
12:56 04 Mar 24
ได้มีโอกาสส่งลูกเรียน จึงทำให้รู้ว่าครูตุ้ย และครูท่านอื่นๆ มีความรู้ความสามารถในการสอนอย่างมืออาชีพ ทั้งความรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และทัศนคติต่างๆ คุณครูทุ่มเท และใส่ใจลูกเป็นอย่างมาก ลูกได้พัฒนาตัวเองด้านการเรียน ความคิด อารมณ์ และจิตใจ รวมทั้งลูกมีพลังบวกกลับมาทุกครั้งที่ได้ไปเรียน ขอบคุณคุณครูทุกๆ ท่าน จริงๆ ค่ะ
Kiwi’s Channel
Kiwi’s Channel
01:43 03 Mar 24
น้องได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี ได้มีส่วนร่มในกิจกรรมต่างจากห้องเรียนและคุณครูมีความเอาใจใส่เด็กๆดีมาก ทำให้น้องเรียนอย่างสนุกสนาน และอยากมาเรียนที่นี่เสมอๆ
พรชัย ลิมปนานุวัฒน์
พรชัย ลิมปนานุวัฒน์
01:17 03 Mar 24
ทีมงานดูแลเอาใจใส่ดี เด็กๆ มีความสุขกับการที่ได้มาเรียนกับสถาบันนี้ครับ
supansa krasain
supansa krasain
12:18 02 Mar 24
คุณครูดูแลน้องดีมากค่ะ น้องเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้ดีมากขึ้น
sutheerada jiarasuksakun
sutheerada jiarasuksakun
11:08 02 Mar 24
เด็กๆเรียนที่นี้มาตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะ ตอนนี้จะขึ้น ป.5 แล้ว ฮานะ ฮารุชอบที่นี้มาก น้อยครั้งที่จะไม่อยากมาเรียน เค้าผูกพันกับคุณครูทุกท่านในส่วนของผู้ปกครองเราชอบที่นี้เพราะรู้สึกว่าใช้ศาสตร์และศิลป์ในการจัดการเรียนการสอน ให้พื้นที่กับเด็กๆได้แสดงความเป็นตัวเอง ไม่ต้องสอนให้เด็กแข่งกับใคร เน้นให้เด็กได้ทำในสิ่งที่เค้าชอบจริงๆที่สำคัญทุกช่วงของการปิดเทอม คุณครูจะมี class ใหม่ๆมาสอนเด็กๆเสมอ “ถ้าครูไม่สนุกที่จะสอน เด็กๆไม่มีทางสนุกที่ได้เรียนแน่ๆค่ะ” แต่ที่นี้ทำให้รู้สึกได้ว่า สนุกทั้งครูและเด็กๆคนสำคัญอีกคนคือ คุณป้า สนใจ ใส่ใจเด็กๆและผู้ปกครองเสมอให้กำลังใจทีมทุกท่านนะคะคุณแม่ฮานะ ฮารุ
Siriorn Kasemsukkaphat
Siriorn Kasemsukkaphat
10:32 02 Mar 24
น้องมูตั้นเรียนที่สถาบันพลังปัญญาตั้งแต่เล็ก ไม่ผิดหวังค่ะ น้องมีผลการเรียนคณิตศาสตร์ดีมาก คุณครูสอนดีและเอาใจใส่ สถานที่ก็สะอาดค่ะ
Lalada Ramgomup
Lalada Ramgomup
10:23 02 Mar 24
คุณครูที่นี้ใส่ใจเด็กๆมากเลย ทั้งเรื่องเรียน พฤติกรรมมารยาท คุณครูช่วยอบรมสั่งสอน ให้เด็กๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากๆ ลูกชาย2คนไว้ใจให้ครูตุ้ยและครูที่สถาบันพลังปัญญาดูแล ตั้งแต่เล็กจนโต__พื้นฐานที่ดี ทำให้เด็กๆได้ต่อยอดไปได้ดี
See All Reviews
js_loader

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่จำเป็น

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save