ทำไมต้องมีจินตคณิต?

จินตคณิต คืออะไร?

จินตคณิต คือ

เทคนิคการคำนวณที่ใช้จินตนาการและการแทนค่าด้วยอุปกรณ์ เช่น ลูกคิดญี่ปุ่น (Abacus) หรือนิ้วมือ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการคิดเลขและการคำนวณ โดยมีหลักการที่ชัดเจนและเป็นทิศทางเดียว ซึ่งช่วยให้เด็กสามารถคิดเลขได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำ

ทำไมต้องมีจินตคณิต?

การคิดเลขเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ แต่ปัญหาที่พบในห้องเรียนคือเด็กหลายคนคิดเลขไม่คล่องหรือไม่สนุกกับการคิดเลข ทำให้ขาดความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์ ผลที่ตามมาคือสมองปิดกั้นการเรียนรู้ในวิชานี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ในวิชาอื่นๆ ด้วย การแก้ปัญหาด้วยจินตคณิตสามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดเลขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้เด็กสนุกกับการคิดเลขมากขึ้น

วิธีการคิดแบบจินตคณิต

หลักการของจินตคณิตคือการแทนค่าจำนวนด้วยอุปกรณ์ เช่น ลูกคิดหรือมือ โดยใช้หลักการนับทีละ 1 และ 5 โดยมีการกำหนดหลักของจำนวนไว้ชัดเจน ซึ่งสามารถแบ่งเป็นสองวิธีหลักคือการใช้ลูกคิดและการใช้นิ้วมือ

การใช้ลูกคิด (Abacus)

ลูกคิดเป็นอุปกรณ์ที่มีลูกปัดเรียงตัวอยู่บนแท่งไม้ โดยมีไม้กั้นแบ่งแยกส่วนต่างๆ ของลูกคิด การนับค่าจำนวนในลูกคิดจะเกิดขึ้นเมื่อเม็ดลูกคิดเข้ามาติดไม้กั้น ซึ่งหลักการนี้จะช่วยให้เด็กสามารถแทนค่าจำนวนได้อย่างแม่นยำ ตัวอย่างเช่น เม็ดลูกคิดที่อยู่ด้านล่างของไม้กั้นจะมีค่าเท่ากับ 1 ส่วนเม็ดลูกคิดที่อยู่ด้านบนจะมีค่าเท่ากับ 5

การใช้นิ้วมือ (Finger Counting)

การใช้นิ้วมือเป็นการแทนค่าจำนวนโดยตรง โดยกำหนดให้นิ้วโป้งแทนค่า 5 และนิ้วอื่นๆ แทนค่านิ้วละ 1 การใช้มือขวาเป็นหลักหน่วยและมือซ้ายเป็นหลักสิบจะช่วยให้เด็กสามารถแทนค่าจำนวนได้ถึง 99 การแทนค่าจำนวนด้วยนิ้วมือคือการปล่อยนิ้วออกจากกำมือ ทำให้การคิดเลขด้วยนิ้วมือเป็นเรื่องง่ายและสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ของจินตคณิต

การคิดคำนวณแบบจินตคณิตไม่เพียงช่วยให้เด็กหาคำตอบการบวกลบได้ง่ายขึ้น แต่ยังช่วยพัฒนาสมองทั้งสองซีก โดยฝึกกระบวนการตาดู หูฟัง สมองคิด จิตจดจ่อ ซึ่งจะกระตุ้นการทำงานของสมอง ทำให้เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญาที่ดีขึ้น การฝึกฝนวิธีการนี้ช่วยให้เด็กได้ออกกำลังกายสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา ส่งผลให้การทำงานของระบบสมองมีศักยภาพดีขึ้นและว่องไวมากขึ้น

การคิดแบบจินตคณิตผ่านอุปกรณ์ลูกคิดและนิ้วมือ

ทั้งการใช้ลูกคิดและนิ้วมือมีหลักการคิดหาคำตอบเหมือนกัน แต่มีขั้นตอนที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้การเรียนรู้และการพัฒนาสมองมีความแตกต่างกัน

การเรียนจินตคณิตผ่านลูกคิด

 • เด็กต้องเริ่มจากการฝึกดีดลูกคิดก่อน โดยใช้มือข้างที่ถนัดและใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ดีดเม็ดลูกคิด
 • เรียนรู้วิธีการคิดหาคำตอบด้วยลูกคิด (โดยจะมีการอธิบายรายละเอียดในตอนที่ 2)
 • เมื่อดีดลูกคิดได้คล่องแล้ว จะนำไปสู่การฝึกหาคำตอบแบบไม่ใช้ลูกคิดจริง โดยเด็กจะต้องสร้างภาพลูกคิดในสมอง เรียกว่า “การจินตภาพ”
 • การจินตภาพนี้จะต้องใช้พลังสมองและสมาธิสูงมาก ซึ่งการพัฒนาในขั้นนี้จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละเด็ก บางคนอาจจินตภาพได้ดีและเร็ว บางคนอาจต้องใช้เวลาฝึกฝนนานกว่าจะทำการจินตภาพได้

การเรียนจินตคณิตผ่านนิ้วมือ

 • เด็กต้องรู้จักการแทนค่าจำนวนด้วยนิ้วมือสองข้าง โดยฝึกการบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กให้นิ้วมือทั้งซ้ายและขวาคล่องแคล่ว
 • การฝึกคิดคำนวณแบบจินตคณิตผ่านนิ้วมือจะช่วยให้เด็กฝึกสมองทั้งสองซีกได้ทันทีที่เรียน
 • สมองซีกซ้ายควบคุมร่างกายด้านขวา และสมองซีกขวาควบคุมร่างกายด้านซ้าย
 • การฝึกใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กทำให้เด็กมีสติปัญญาที่ฉับไวขึ้น และยังช่วยพัฒนาทักษะการเขียนให้ดีขึ้นด้วย

ตารางเปรียบเทียบการคำนวณแบบจินตคณิตผ่านลูกคิดและนิ้วมือ

อุปกรณ์ข้อดีข้อเสีย
ลูกคิดพัฒนาทักษะการจินตภาพ ช่วยให้สมองทำงานอย่างมีระบบใช้เวลาฝึกฝนนาน อาจยากสำหรับเด็กบางคน
นิ้วมือฝึกสมองทั้งสองซีกทันที พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาการใช้งานอาจจำกัดเมื่อจำนวนมากขึ้น

สรุป

จินตคณิตเป็นวิธีการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เด็กมีทักษะการคำนวณที่ดีขึ้น โดยใช้หลักการแทนค่าจำนวนผ่านอุปกรณ์ลูกคิดและนิ้วมือ นอกจากจะช่วยให้เด็กคิดเลขได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำแล้ว ยังช่วยพัฒนาสมองทั้งสองซีก และทำให้เด็กสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์ ติดตามตอนต่อไปสำหรับวิธีคิดหาคำตอบในการคิดบวกลบแบบจินตคณิต

คลิปการคิดแบบจินตภาพ

คลิปการคิดแบบ Finger

❤️ ขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจ "สถาบันพลังปัญญา" ให้ดูแลลูกๆ นะคะ ❤️

ศิริรัตน์ บัณฑิตขจร
ศิริรัตน์ บัณฑิตขจร
12:56 04 Mar 24
ได้มีโอกาสส่งลูกเรียน จึงทำให้รู้ว่าครูตุ้ย และครูท่านอื่นๆ มีความรู้ความสามารถในการสอนอย่างมืออาชีพ ทั้งความรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และทัศนคติต่างๆ คุณครูทุ่มเท และใส่ใจลูกเป็นอย่างมาก ลูกได้พัฒนาตัวเองด้านการเรียน ความคิด อารมณ์ และจิตใจ รวมทั้งลูกมีพลังบวกกลับมาทุกครั้งที่ได้ไปเรียน ขอบคุณคุณครูทุกๆ ท่าน จริงๆ ค่ะ
Kiwi’s Channel
Kiwi’s Channel
01:43 03 Mar 24
น้องได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี ได้มีส่วนร่มในกิจกรรมต่างจากห้องเรียนและคุณครูมีความเอาใจใส่เด็กๆดีมาก ทำให้น้องเรียนอย่างสนุกสนาน และอยากมาเรียนที่นี่เสมอๆ
พรชัย ลิมปนานุวัฒน์
พรชัย ลิมปนานุวัฒน์
01:17 03 Mar 24
ทีมงานดูแลเอาใจใส่ดี เด็กๆ มีความสุขกับการที่ได้มาเรียนกับสถาบันนี้ครับ
supansa krasain
supansa krasain
12:18 02 Mar 24
คุณครูดูแลน้องดีมากค่ะ น้องเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้ดีมากขึ้น
sutheerada jiarasuksakun
sutheerada jiarasuksakun
11:08 02 Mar 24
เด็กๆเรียนที่นี้มาตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะ ตอนนี้จะขึ้น ป.5 แล้ว ฮานะ ฮารุชอบที่นี้มาก น้อยครั้งที่จะไม่อยากมาเรียน เค้าผูกพันกับคุณครูทุกท่านในส่วนของผู้ปกครองเราชอบที่นี้เพราะรู้สึกว่าใช้ศาสตร์และศิลป์ในการจัดการเรียนการสอน ให้พื้นที่กับเด็กๆได้แสดงความเป็นตัวเอง ไม่ต้องสอนให้เด็กแข่งกับใคร เน้นให้เด็กได้ทำในสิ่งที่เค้าชอบจริงๆที่สำคัญทุกช่วงของการปิดเทอม คุณครูจะมี class ใหม่ๆมาสอนเด็กๆเสมอ “ถ้าครูไม่สนุกที่จะสอน เด็กๆไม่มีทางสนุกที่ได้เรียนแน่ๆค่ะ” แต่ที่นี้ทำให้รู้สึกได้ว่า สนุกทั้งครูและเด็กๆคนสำคัญอีกคนคือ คุณป้า สนใจ ใส่ใจเด็กๆและผู้ปกครองเสมอให้กำลังใจทีมทุกท่านนะคะคุณแม่ฮานะ ฮารุ
Siriorn Kasemsukkaphat
Siriorn Kasemsukkaphat
10:32 02 Mar 24
น้องมูตั้นเรียนที่สถาบันพลังปัญญาตั้งแต่เล็ก ไม่ผิดหวังค่ะ น้องมีผลการเรียนคณิตศาสตร์ดีมาก คุณครูสอนดีและเอาใจใส่ สถานที่ก็สะอาดค่ะ
Lalada Ramgomup
Lalada Ramgomup
10:23 02 Mar 24
คุณครูที่นี้ใส่ใจเด็กๆมากเลย ทั้งเรื่องเรียน พฤติกรรมมารยาท คุณครูช่วยอบรมสั่งสอน ให้เด็กๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากๆ ลูกชาย2คนไว้ใจให้ครูตุ้ยและครูที่สถาบันพลังปัญญาดูแล ตั้งแต่เล็กจนโต__พื้นฐานที่ดี ทำให้เด็กๆได้ต่อยอดไปได้ดี
See All Reviews
js_loader

สมัครเรียนด่วน! (ก่อนที่นั่งเต็ม)

 ติดต่อทดลองเรียนได้ที่

 ติดต่อทดลองเรียนได้ที่

สถาบันพลังปัญญา : หลอมรวมพลังแห่งปัญญา สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 ภายใต้ชื่อ “สถาบันไอแอมจีเนียส (สาขาประชาอุทิศ)” เริ่มต้นด้วยหลักสูตร 2 วิชา คือ จินตคณิต และ เพาะปลูกความจำ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันพลังปัญญา” ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทั้ง “ความรู้” “กระบวนการเรียนรู้” “ทักษะด้านอารมณ์” และ “ทักษะด้านสังคม” ไปพร้อมกัน

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี สถาบันพลังปัญญา มุ่งมั่นส่งมอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ผ่านทั้ง “โรงเรียนภาคเรียนปกติ” และ “รูปแบบเรียนเสริมพิเศษ” ในโรงเรียนต่างๆ โดยทีมครูผู้มากความสามารถ “เปี่ยมด้วยความรู้” “เข้าใจกระบวนการสอน” และ “ใส่ใจพัฒนาตนเองอยู่เสมอ”

สถาบันพลังปัญญา ให้ความสำคัญกับ “พลังงานด้านบวก” ของครู เพราะเราเชื่อว่า ครูคือผู้จุดประกายไฟแห่งการเรียนรู้ และส่งต่อพลังบวกให้กับเด็กๆ

สถาบันพลังปัญญา มุ่งมั่นสร้าง “อนาคตที่สดใส” ให้กับเด็กๆ ผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนาน “เต็มไปด้วยพลัง” และ “ไร้ขีดจำกัด”

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่จำเป็น

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save